Holmen

Holmen

På Holmen fanns omkring 1900 en rad olika förrådsbyggnader. Förbindelsen från Fabriksholmen gick via en smal träbro. Denna är borta sedan många år och har ersatts med en bro som tillåtit biltrafik från fabriksområdet till förråden på Holmen.

Den största byggnaden låg alldeles till vänster om bron och kallades för gamla maskinförrådet. Det uppfördes i trä med en hög mittdel 1899. Som namnet anger förvarades färdiga träbearbetningsmaskiner i förrådet i väntan på transport vidare med tåg. I förrådet försågs maskinerna med skyddande emballage av trä. Genom byggnaden gick ett stickspår, som gjorde det möjligt att dra de tunga maskinerna upp till järnvägen.

Gamla maskinförrådet t.v som byggs samtidigt som kraftverket.

På Holmen fanns också två andra stora förråd som syns t.h. på bilden ovan. Den i mitten ska ha varit virkesförråd och den stora byggnaden i bakgrunden anses vara det äldsta av magasinen på Holmen och även den byggnaden fungerade som förråd. På Holmen fanns även mindre förråd, ex en kalkbod och andra byggnader för material till verksamheten.

Holmen och bron över
Bakom de sågtandade taken till juteväveriet ses bron över till Holmen liksom gamla maskinförrådet och de stora förrådsbyggnaderna. Fotot är taget omkring 1900.
De många byggnaderna på Holmen fanns kvar när fabriken lades ner 1979 och så sent som år 2000 gjorde Partille kommun en byggnadsinventering av byggnaderna på Holmen. I utredningen slogs fast att de hade kulturhistoriskt intresse och borde bevaras, samt restaureras så att annan verksamhet kunde utnyttja byggnaderna. Men 2016 brann förråden bredvid bron ner utan att ha åtgärdats och idag finns på Holmen bara nya maskinförrådet kvar med sin vackra röda byggnad. Men det går fortfarande att se grunderna efter några av de övriga byggnaderna.
maskinförrådet
Nya maskinförrådet är från 1919 och är ett bevis på den allt viktigare maskinproduktionen på Jonsereds fabriker, en verksamhet som krävde mer utrymme medan de olika textildelarnas betydelse minskade. Fler förråd behövdes för de tillverkade maskinerna, det gamla maskinförrådet från 1899 räckte inte längre till.
Ritning nya maskinförrådet
Ritning till nya maskinförrådet
Inifrån förrådet
Bild inifrån nya maskinförrådet.

Läs mer om Maskintillverkningen

Verkstaden startades för att tillverka maskiner till den egna verksamheten men utvecklades till en fabrik för till verkning av träbearbetsningsmaskiner. Klicka på bilden för att läsa mer.

Klicka på bilden för att läsa mer om Jonsereds Fabriker.

Klicka på bilden för att komma tillbaka till Maskintillverkningen.