skylt Snickarverkstaden

Snickarverkstaden

Snickarverkstaden är en av de vackraste byggnaderna på Fabriksholmen. Det är den sista fabriksbyggnaden som uppfördes i samma stil som de tidigare fabriksbyggnaderna – i rött tegel med ornament i gult tegel. När Jonsereds Fabrikers ledning senare byggde om och till på Fabriksholmen var det byggnadens funktion som bestämde utseendet – inga extra utsmyckningar gjordes på fasaderna.

ritning
Ritning till den nya snickarverkstaden.

Snickarverkstaden var inte bara avsedd att fungera som modellsnickeri och förråd för gjutformarna till gjuteriet. Det hade också ett litet sågverk hopbyggt med snickeriet. Bolagets stora skogar med dess varierande bestånd av löv- och barrträd användes som råmaterial till brädor av olikas slag. Dessa omvandlades sedan till trästommar som användes till det växande antalet bostadshus i samhället. Inne i verkstaden tillverkades även finsnickerier till bostäderna och till fabriken.

Brädor användes också som emballage. Verkstaden tillverkade träbearbetningsmaskiner på beställning och inför transporten till köparen försågs maskinen med en skyddande trälåda.

Trälådor hade ett högt andrahandsvärde i Jonsered. De användes av arbetarna som råmaterial till enklare möbler. Och till byggnad av hönshus, skjul och kolonistugorna i Amerika. Inget trä fick förfaras. Söndriga brädor dög gott till ved.

Bolagets omfattande skogar användes också till bränsle. En bestämd mängd ohuggen ved till varje lägenhet ingick i lönen till de arbetare som bodde i fabrikens bostäder.

Snickarverkstaden idag.

Läs mer om Maskintillverkningen

Verkstaden startades för att tillverka maskiner till den egna verksamheten men utvecklades till en fabrik för till verkning av träbearbetsningsmaskiner. Klicka på bilden för att läsa mer.

Många delar av de maskiner som tillverkades på Jonsered innehöll delar som var gjutna. På gjuteriet tillverkades även på beställning gjutna delar till byggnader. Klicka på bilden för att läsa mer.

Vissa delar på maskinerna tillverkades på smedjan. Smedjan skötte även reperationer av maskinens egna maskiner och verktyg. Klicka på bilden för att läsa mer.