skylt gasverket

Gasverket

Gasverket i Jonsered var ett av de första I Sverige. Den nya fabriken behövde ljuskällor i lokalerna och ljuset från shedtakens fönster var inte tillräckligt. Arbetstiden var lång i mitten av 1800-talet – från klockan 5 på morgonen till klockan 8 på kvällen och dagsljuset räckte inte. Dessutom gjorde dammet från textilfibrerna att fönstren snabbt grodde igen av smuts.

Brandrisken var stor i textilfabriker pga dammet, smörjoljor och varma maskindelar. Gaslampor var säkrare och billigare än oljelampor och gav bättre ljus. Tekniken med gaslampor hade använts i Storbritannien i 25 år och Keiller måste varit väl förtrogen med denna nymodighet efter att ha arbetat på en linnefabrik i Dundee innan han kom till Göteborg.

Gasverket i Jonsered använde sig av stenkol och var av skotsk fabrikation. Den klarade av att ge ljus i 600 enkla brännare. Det samtida bomullsspinneriet i Nääs hade också ett gasverk, men det använde sig av beckolja och tjära och gav bara 180 lågor.

Gasverket längst till vänster utefter Säveån.

I ett gasverk framställs gas från stenkol genom torrdestillation i en s.k. retort. Retorterna eldades precis som pannorna på en ångmaskin genom att man skyfflade in kol i en ugn. När kolen brann bildades gas som leddes genom ett rörsystem och som sedan lagrades i en gasklocka i väntan på att användas. Det är samma system som använts vid framställning av stadsgas. Förutom gas får man efter förbränningen av stenkolen även koks som restprodukt. Koksen har sedan troligen använts i gjuteriet.

Det var ett hårt, varmt och smutsigt arbete att elda retorterna så att det fanns tillräckligt med gas ut till lamporna i fabrikslokalerna hela dagen. Utan gas inget ljus i fabriken – och utan ljus gick det inte att arbeta vid maskinerna.

När kraftverket var klart behövdes inte gasverket längre. Elektriska lampor var säkrare och gav bättre ljus. Lokalen användes senare som smedja. Huset är nu rivet.

retort
Så här kan det ha sett ut inuti gasverket i Jonsered. Varje ugn kallas för retort och gasverket i Jonsered hade två (bilden visar en modell av ett gasverk med retorter på Culzean Castle Skottland).

Läs mer om Tekniken

I detta hus fanns tidigare en ångmaskin som drev maskinerna i jutefabriken. När kraftverket byggts användes ångpannan istället till att värma upp fabriksbyggnaderna. Klicka på bilden för att läsa mer.

Klicka på bilden för att komma tillbaka till Tekniken

Klicka på bilden för att komma tillbaka till Jonsereds Fabriker.