skylt Juteväveriet

Produktionen

Juteväveriet var det tredje väveri som Jonsereds fabriker startade på det som kallas för fabriksholmen. Juteväveriet producerade en rad olika kvaliteter av säckväv. Jutesäckar var starkare än de vanliga bomullssäckarna och kunde även användas till tyngre varor. Juteväv ersatte även linne som material när innertak spändes. Ett annat användningsområde för säckväv var som underlag i korkmattor (linoleumgolv) som blev populära i slutet av 1800-talet. Säckväv användes också som emballage runt varor vid transport – det som man numera använder plast till.

Efter andra världskriget kom olika konstfibermaterial som ersatte säckväv, jutefabriken blev olönsam och maskinerna såldes i början av 1950-talet till Östpakistan (nuvarande Bangladesh).

katalog juteväv
Katalog från juteväveriet med olika kvaliteter av juteväv. Katalogen och vävproven finns på Hembygdsföreningens museum i Porthuset.

Arbetet

Arbetsmiljön var dammig och lungproblem vanliga hos väverskorna. Luften hölls dessutom fuktig och uppvärmd för att förhindra att trådarna i väven gick av så lätt. Bullernivån var hög. Mitt emot juteväveriet låg bostäderna i Nyegården och klockan sex på morgonen startade väveriets dån som höll på fram till kvällen.

När juteväveriet startade 1889 var arbetstiden 10 timmar om dagen. Arbetet på väveriet var bättre betalt än i spinneriet och väverskorna fick betalt per stycke färdig väv. Färre barn under 15 år jobbade på juteväveriet än i spinneriet.

Juteväveriet i Jonsered i slutet av 1800-talet

Byggnaden

Liksom övriga två väverier var juteväveriet inhyst i en rad envånings längor i tegel med sågtandstak, den traditionella byggnadsstilen för väverier på 1800-talet. Teglet hade producerats på fabrikens eget tegelbruk. Fönsterna i snedtaket vette åt öster men fungerade dåligt som ljusinsläpp pga allt damm i vävsalarna. Belysningen utgjordes av ellampor där strömmen kom från en ångmaskinsdriven generator lokaliserad i panncentralen i anslutning till jutefabriken. Där fanns även en ångmaskin som drev vävstolarna via samma typ av transmission som användes för kraft från vattenhjul. Juteväveriet har till det yttre ändrats betydligt mindre än linneväveriet och man kan fortfarande få en bra uppfattning om den dåtida industriarkitekturen för väverier.

Juteväveriet enligt ritning från slutet av 1880-talet
När väveriet byggdes bestod det endast av fyra längor. Det har senare byggt till med ytterligare längor. I väveriets ände mot väster byggdes även en mangelbod och ett säcksömmeri. Här fanns stora hydrauliska manglar som pressade den färdiga väven för att den skulle få en slät och jämn yta. Mangelboden var på 1900-talet gemensam för fabrikens alla väverier.
Jutefabrikens mangelbod omkring 1900.

Läs mer om de olika delarna av Jutefabriken

Juten kom till spinneriet i stora balar som packades upp, häcklades och sedan i flera steg omvandlades till jutegarn. Klicka på bilden för att läsa mer.

Klicka på bilden för att komma tillbaka till Textiltillverkningen