Nybygget, Manered, Ordenshuset, Torstens Bar och centrum.

Nybygget

Nybygget

Nybygget anses vara Sveriges första radhus och hade sin förebild från England. Här bodde spinn- och vävmästare liksom tjänstemän. Här bodde också på sin tid den förste brukspredikanten. Kristian Thorin.

Manered

När nya bostäder skulle uppföras revs den gamla gården Manered,som låg strax nedanför kyrkan. Här uppfördes två gårdar på varsin sida om Kyrkogatan. De innehöll spisrum och enrumslägenheter, förråd och tvättstuga. Dass inrymdes i de lägre flyglarna. Vatten hämtades från en pump mitt inne på gården. Ovanför kyrkan
fanns en brunn som användes med självtryck. Husen är nu ombyggda till större bostadsrätter.

Göta

Logen Göta

Nykterhetsföreningen Logen 932 Göta bildades 1900 av 31 personer och Ordenshuset stod klart att invigas av James Gibson de 22:e November 1914. Det faluröda nationalromantiska träbyggnaden användes numera som biograf, Göta bio, som drivs av en aktiv förening. Läs mer om Ordenshuset och bioverksamheten på Göta bio:s hemsida

Torstens Bar

Denna servering byggdes 1955 och är en utbyggnad av Torstens café från mitten av 1940-talet. Husets hörna med karosseripanel och välvda glas och skylten BAR var lite tidstypiskt för 50-talet. Tidigare fanns även en bensinstation och bilverkstad i anknytning till caféet. Numera ryms i det forna caféet och baren två mindre lägenheter och en mopedklubb som säjer veteranmopeder.

Torstens bar

Centrum

Längs gamla riksvägen, nuvarande Jonseredsvägen, byggde Jonsereds Fabriker i slutet av 1800-talet en handelsbod. Handelsboden övertogs i slutet av 1940-talet av Konsum. Samtidigt öppnades ytterliggare en livsmedelsaffär, Olausson. I centrum fanns även en fiskaffär, klädaffär, kiosk, post och en frisörsalong. Det mesta av detta är borta men kvar finns en livsmedelsbutik, en restaurang och en heminredningsbutik. På Jonseredsvägen går busstrafiken mot Partille och Göteborg. Järnvägsstationen  har kommit tillbaka och fungerar mycket bra.