Kyrkorna, Udden och Hallebacken

Hallebacken

Hallebacken

Under tiden 1907-15 uppförde Jonsereds Fabriker fristående enfamiljshus i trä och kring dessa anlades trädgårdar. De kallas ibland för egnahemshus men liksom övriga hus i Jonsered ägdes de av fabriken som bestämde vilka som fick bo där. Husen bestod av hall, kök och rum på första våningen och på den andra ett rum samt garderober och yttervind.  1924 fick man lov att förbruka 85 watt: 1×60,1×10 och 3×5 watt.

Udden

På 1910-talet revs det gamla torpet Udden och Jonsereds Fabriker byggde ett större bostadshus i trä för lärare och tjänstemän. Den gamla vägen upp för Anna-Stinas lid och Amerikaliden fick en annan anslutning ner mot landsvägen.

Jonsereds kyrka

Jonsereds Kyrka

Ägaren till Jonsereds Fabriker, William Gibson d.ä,. bestämde i sitt testamente att en kyrka skulle byggas i Jonsered. Den invigdes i maj 1860. Disponenten i Jonsered hade sedan patronatsrätt, vilket innebar att han anställde en brukspredikant som tillsammans med lärare skulle undervisa i skolorna. Patronatsrätten upphörde 1922. I kyrkan finns en klenod, orgeln som är byggd av den skicklige och kände orgelbyggaren Per Schiörlin. Orgeln kom från Örgryte gamla kyrka och var ursprungligen inköpt av den engelska församlingen i Göteborg.

Missionskyrkan

Jonsereds Missionskyrka invigdes i september 1912. Den uppfördes av C. Gustaf Nilsson från Partille. Församlingens egna medlemmar utförde övriga arbeten.

Byggnadskostnaderna uppgick till 10.590 kronor. Omfattande reparations och nydaningsarbeten utfördes 1962. Vid årsmötet 1975 beslöts att friköpa kyrktomten.

Klostret

Franciskusgården - f.d Jonsereds ålderdomshem

1899 stod ålderdomshemmet färdigt i Jonsered. Driftsingenjören på fabriken Sven Wingquist (sedermera i Gamlestadens Fabriker och SKF) ritade hemmet. På ålderdomshemmet bodde i första hand gamla arbetare som inte hade anhöriga i samhället som kunde ta hand om dem. Ålderdomshemmet lades ner när Partille kommun öppnade Jonseredsgården. Numera ägs huset av Heliga Franciskus Brödraskap som har ett kloster i byggnaden. Kapellet uppfördes 1989-90 och har på arkitektoniskt sätt anpassats till den ursprungliga byggnaden inte minst vad tegel och mönster,tak och färg beträffar.