Skolan, koloniområdet och idrottsplatsen

Jonsereds skola

Jonsereds Skola

Redan 1839 började skolundervisning nere på Fabriksholmen. Skolan flyttades en tid till Korpås och till de nya bostadshusen strax nedanför kyrkan.1862 meddelar Kung Carl att han ”i nåder tillåta att en prästman finge anställas” som också skulle vara skollärare. Det första av de tre skolhusen var klart år 1872. Gibsons patronatsrätt innebar att familjen Gibson skulle sörja för skolundervisningoch fick därför anställa lärare. 1923 fritas Jonsereds Fabriker från denna skyldighet. Skolbarnen fick tidigt tandvård genom en donation av fru Ingeborg Gibson. Fonden var avsedd för ”nytta och nöje för den uppväxande ungdomen”.

Koloniområdet Amerika

Koloniområdet som kallas Amerika är beläget i nära anslutning till Jonsereds industrimiljö. Detta område kom till på 1880-talet och är ett av Sveriges äldsta koloniområden. Arbetarna på fabriken erbjöds marken av företaget. Namnet tillkom förmodligen  i samband med emigrationen till Amerika. Området ingår också i Riksantikvariets kulturmiljö av riksintresse. Området har även idag ett aktivt liv.

Jonsereds Idrottsplats

På 1890-talet kom fotbollen igång i Jonsered och spelarna höll då till på skolgården. Först på 1920-talet kom idrottsplatsen till. Intresset var stort och består än idag. Många talanger har kommit fram och berikat både andra klubbar liksom landslaget. Här finns namn som Konrad Törnqvist, Douglas Krook, Erik & Reino Börjesson, Torsten Svensson, Gunnar Zacharoff och inte minst Torbjörn Nilsson.